Bejelentkezés

 

Mentés

Támogatóink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Versenyprogramban fellépő táncegyüttesek

 

1. Angyalföldi Vadrózsa Táncegyüttes

 

2. Bem Táncegyüttes

 

3. Bihari János Táncegyüttes

 

4. Corvinus Közgáz Néptáncegyüttes

 

5. ELTE Néptáncegyüttes

 

6. Gödöllő Táncegyüttes

 

7. Jászság Népi Együttes

 

8. Erkel Ferenc Néptáncegyüttes

 

9. Somogy Táncegyüttes

 

10. Szeged Táncegyüttes

 

11. Szentendre Táncegyüttes

 

12. Tisza Táncegyüttes

 

13.Vasas Művészegyüttes Tánckara

 

Ismertető az együttesekről:

 

Somogy Táncegyüttes

Az 1949-ben alakult Somogy Táncegyüttes Kaposváron működik. A tánckart főleg gimnazista-és egyetemista korú fiatalok alkotják. Művészeti arculatukhoz tartozik az autentikus néptáncok felgyűjtése és színpadra alkalmazása, valamint tematikus és kortárs táncszínházi koreográfiák alkotása. A 68 éve tartó magas színvonalú táncművészeti munka komoly húzóerőt jelent Somogy megye amatőr művészeti mozgalmának.

A Somogy Táncegyüttes a ’90-es évek közepéig állandó résztvevője volt a Szolnoki Néptáncfesztiválnak, ahol számos fesztiváldíjat, elismerést érdemeltek ki művészeti munkájukkal. 2015-ben ismét vendégei voltak a fesztiválnak egy autentikus és egy táncszínházi koreográfiával. Művészeti munkájukat a zsűri Különdíjjal és szóló énekesi díjjal jutalmazta.

A most következő,,Magyarok, kik nem szaladtunk” című táncszínházi koreográfiájukkal, az ’56-os forradalmi eseményeknek szeretnének emléket állítani. A közel 14 perces előadás dramaturgiai szerkezete, a forradalom kitörésétől teljes történeti ívet mutat, a megtorlás következtében a kivándorlásba kényszerült nemzeti érzéseiről.

A koreográfiában közreműködik Fándly Csaba színművész.

A koreográfiát készítette Turi Endre

Zeneszerző: Kovács Márton

A táncegyüttes művészeti vezetője Turi Endre, művészeti asszisztens: Sipos Gabriella

 

 

ELTE Néptáncegyüttes

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem keretein belül működő „Eötvös” Művészeti Együttes, három művészeti csoport, az énekkar, a zenekar és a néptáncegyüttes működését koordinálja. Az idén 60 éves jubileumára készülő ELTE Néptáncegyüttes, azutánpótlás csoportjával jelenleg közel 60 fő táncost tudhat a soraiban. Rendszeres résztvevői hazai és külföldi fesztiváloknak és nagyobb lélegzetű, több együttest felvonultató szakmai rendezvényeknek. Elsődleges céljuk a hagyományos paraszti tánckultúra megismerése, elsajátítása, mulatságokon való élményszerű megélése, továbbá hiteles, színvonalas színpadi tolmácsolása.

Az égi áldásként eleredő eső öntözi legelőinket, gabonatermő földjeinket, gyümölcsöseinket, erdeinket. Az eső táplálta források, patakok, folyók, tavak adják halainkat. Kútjaink biztosítják ivóvizeinket. Az anyaméh ölelésében, a magzatvíz biztonságában nyiladozik az új, gyermeki élet.

Víz. Az élet bölcsője. Víz. Az éltető elem.

A régi világ hagyományos paraszti társadalmának földművelő, állattartó embere, a természet közeli életmódjának köszönhetően kiemelt jelentőséget szentelt a víznek. A víz az egészség és a jólét. A népi hitvilág rítusainak, mágikus szertartásainak állandó eleme a megtisztulást-, a megújulást-, a szépülést-, az egészséget- és termékenységet varázsló mozzanatok. Ezek az egyházi ünnepekhez és a gazdasági élet szokásaihoz is köthető elemek minden esetben jókívánsággal, köszöntéssel voltak megerősítve.

Hogy szebbet… , hogy bővebbet … , hogy egészségesebbet … !

A kalotaszegi Nádas-mente három jeles napjának, a húsvét, a juhmérés és az aratókoszorú vivés mozzanatain és ünnepi mulatságán keresztül, ezzel a címmel mutatja be a következő színpadi koreográfiát az ELTE Néptáncegyüttes.

A koreográfiát készítették az együttes művészeti vezetői, Taba Csaba és Fejér Erika

 

Gödöllő Táncegyüttes

,,A gyökerek persze nem látszanak, de tudod, azok tartják a fát.” – E mottó lassan két évtizede határozza meg a Gödöllő Táncegyüttesben felnövő generációk értékrendjét, hagyományhoz és tánchoz fűződő viszonyát.

A Gödöllő Táncegyüttes célja, olyan,,modernkori hagyományőrzés”, amiben a régmúlt értékei és a jelen kihívásai békében megférnek egymással. Színpadi produkcióikban az egyéniségek kibontakozása, a virtuóz és magas szintű tánctechnikai tudás mellett fontos a sok száz év gyakorlata által csiszolódott és letisztult hagyományos érték- és mértékrend.

A Gödöllői Táncegyüttes fája erős fa. Éltetője a korszerűség, múlt és jelen, magyarság és a nemzetiségek békéjére húzott határok. Határok, melyek nem szétválasztanak, hanem összekötnek.

A Gödöllő Táncegyüttes műsora Kodály Zoltán halálának 50. évfordulójára készült. Kodály szerint a hangversenytermekben a frakkos, estélyi ruhás előadók által előadott népdalokból hiányzott a dalok természetes környezete: a népviselet és maga a nép. Kodály azt is fontosnak tartotta, hogy a magyar népdalt az élettel szerves egységben mutassa meg, így engedve betekintést a városi lakosságnak a falu életébe.

 

Vasas Művészegyüttes Tánckara

A Vasas Művészegyüttes Tánckarát Dr. Pór Anna (táncművész, tánckritikus, színháztörténész) alapította 1947-ben, amely az ország egyik legrégebbi együtteseként azóta is megszakítás nélkül működik. A Tánckar idén ünnepli fennállásának 70 éves jubileumát.

Az együttes művészeti arculatát is meghatározó művészeti- és tánckarvezetői voltak: Dr. Pór Anna, Szalay Karola, Végvári Rezsó, Szigeti Károly, Györgyfalvai Katalin, Galambos Tibor, Mosóczi István, Hidas György, Stoller Antal Huba, Mihályi József. A Vasas Tánckar a táncház-mozgalom egyik alapítója. Jelenleg is két fő irányvonalat képvisel: az autentikus néptánc és táncszínházi produkciók színpadra állítása.

A Tánckar utánpótlását a TÁNCKÖR Alapítvány gyermekcsoportjai biztosítják. A Tánckar fenntartója a Magyar Örökség-díjas Vasas Művészegyüttes Alapítvány.

 

Szeged Táncegyüttes

Az 1955-ben alakult Szeged Táncegyüttes Szeged legnagyobb létszámú és legrégebbi múltra visszatekintő hagyományőrző és hagyományápoló együttese, mely a város kulturális-közművelődési és művészeti életében évtizedek óta meghatározó szerepet tölt be.

Az együttes tagjai elsősorban Szeged és a város vonzás körzetébe tartozó települések gyermekei és fiataljai, de előadásaik, rendezvényeik valamennyi korosztály számára nyújtanak ismeretterjesztő és szórakoztató programot.

Az együttes célkitűzése a Kárpát-medencei magyar és más nemzetiségiek folklórhagyományainak ápolása, táncházakban való terjesztése, korszerű színpadi művek bemutatása.

A Szeged Táncegyüttesnek kiemelt támogató szerepe van a határokon túl élő magyar nemzetiségűek anyanyelvi kultúrájának megőrzésében és ápolásában. Néprajzi gyűjtésekkel, szakmai programok szervezésével és lebonyolításával, tánctáborokban történő részvétellel, folyamatos oktatással segíti a bánsági magyarokat eme munkájukban.

Joomla Templates by Joomla51.com